Posts tagged “2016”

TCBC Skill Contest 2016 Avatar

KHỞI ĐỘNG HỘI THI TAY NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN ISUZU NĂM 2016

KHỞI ĐỘNG HỘI THI TAY NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN ISUZU NĂM 2016 Vào ngày 22/7 sắp tới, ISUZU Việt Nam sẽ tổ chức “Hội thi tay nghề kỹ thuật viên 2016”. Trải qua 13 năm tổ chức, hội thi thực sự đã trở thành một sân chơi bổ ích cho nhân viên hậu mãi & phụ tùng toàn hệ thống đại lý nuôi dưỡng nhiệt huyết, trau dồi kiến thức và nâng cao kỹ năng chuyên môn nhằm phục vụ [...]