Isuzu Q-series

Isuzu Q-series, gốm có isuzu QKR55F (1,5 tấn) và QKR55H (1,9 tấn), thuộc dòng xe tải nhẹ isuzu.

Hotline  KHÁNH SƠN 0949 18 99 44