Posts tagged “thuế tiêu thụ đặc biệt”

Đề nghị bỏ thuế nhập khẩu phụ tùng ô tô

Nhóm công tác kiến nghị tiếp tục rà soát những loại thuế nhập khẩu tất cả các linh kiện và phụ tùng ôtô khác.Bên cạnh đó, nhóm công tác kiến nghị tiếp tục rà soát những loại thuế nhập khẩu của tất cả các linh kiện và phụ tùng ô tô khác. Ảnh minh họa Tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam 2015 (VBF 2015) ngày 1/12, nhóm công tác Công nghiệp ô tô, xe máy báo cáo về vấn [...]

Thuế tiêu thụ đặc biệt o to lap rap

Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, ai hưởng lợi ?

Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, ai hưởng lợi ? Bộ Tài chính ước tính sau khi điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô kể từ năm 2017, ngân sách có thể bị giảm thu khoảng 1.200 tỷ đồng mỗi năm. Giảm thu 1.200 tỷ đồng Thông tin trên được Bộ Tài chính cho biết tại báo cáo đánh giá tác động về Luật sửa đổi bổ sung một số điều tại các Luật về thuế công bố [...]

0911 68 05 68